LED är en modern teknologi för lampor och belysning

LED lampaLED-belysning är en relativt modern form utav belysningsteknik vars ursprung sträcker sig bak till 1920-talet då en ryss kom på idén. Dock så skulle det dröja ända tills år 1962 så man lyckades utveckla LED-lampor som hade ett synligt ljusspektrum och som därmed blev användbara på allvar. Den genuina och traditionella glödlampan i all ära, LED-belysning har väldigt många fler fördelar jämfört med glödlampan som har lett till att användandet utav LED-lampor stadigt har, och fortsätter, att öka. En väldigt stor faktor, inte minst idag då det gäller att vara sparsam med naturens ändliga resurser samtidigt som vi också ska tänka på alla de andra miljöfrågorna är den energieffektiviteten som är förknippad med LED. Det är en teknik som är väldigt mycket effektiv om man jämför med glödlampan, effektiviteten kan jämfört med TomasEdisons uppfinning yttras på två helt olika sätt. Dels så drar LED-belysning väldigt mycket mindre ström än vad en klassisk glödlampa gör, det är givetvis en väldigt stor fördel. Men även per enhet ström som LED-belysning konsumerar ger med ljus med LED-tekniken jämfört med glödlampan.

Några som har bestämt sig för att utnyttja energieffektiviteten som följer med LED-belysning är Stockholms Stad, de har bestämt sig för att byta ut alla glödlampor som de tidigare hade i sina trafikljus mot LED-belysning vilket kommer göra att staden sparar mycket energi, och därmed pengar på lång sikt. De har även mycket längre hållbarhet i avseende på antalet ljustimmar per enhet än vad glödlampor har. Vidare så är LED-lampor även mycket mer stryktåliga än om man jämför med den vanliga glödlampan eftersom att en LED-lampa tillexempel för det mesta klarar av ett lättare fall. LED-lampor har nämligen en väldigt kompakt montering som är omsluten av plast vilket ligger bakom motståndskraften mot kraftiga stötar. Den största anledningen till att LED-belysning till stor del från början började användas så mycket utav industrin är dess ringa storlek, samtidigt som tekniken gick framåt så blev de nyuppfunna elektroniska produkterna allt mindre och då fanns det helt enkelt inte plats med glödlampor som statuslampor. Genom att montera LED-belysning på en dator så får man små lampor som fungerar som indikatorer ifall enheten är påslagen eller ej och så vidare.

Ett annat populärt område där LED-belysning används på grund av dess storlek är då man monterar flera små LED-lampor på skyltar för att man på så vis ska kunna formulera enkla budskap på informationstavlorna genom att man styr vilken lampa som ska lysa när. Barahandtag är en webbutik som specialiserat sig på just LED för kök och badrum, besök dom här: www.barahandtag.se.

21 Sep 2012