Varför det är bra att utbilda sig i retorik

Först kanske vi ska reda ut vad retorik egentligen står för och innebär. Det är en term som inte är helt entydig men där det ändå finns en minsta gemensamma nämnare. De flesta skulle svara ”konsten att övertyga” eller ”vältalighet” och den mest välkända definitionen kommer från Aristoteles som kallade retoriken - läran om konsten att övertyga.

Men en del anser att retorik är mycket mer än att bara ”tala och övertyga” – att den t.ex. kan användas till att hitta nya perspektiv på en frågeställning och till att komma fram till kloka beslut och att den som kan retorik har större möjligheter att analysera och bedöma ett budskap.

En annan aspekt är också om det bara omfattar ”att tala” eller om även kroppsspråk, visuella hjälpmedel som bilder, presentationer .

Egentligen så definierade Aristoteles retorik som ”att i varje enskilt fall finna de tillgängliga möjligheterna att övertyga.

Retorik har också förknippats med manipulation och oärliga avsikter och en del menar att retorik jämställs med politiska tal - vilket har bidragit till att det stundtals fått en delvis negativ klang.

Om vi då tänker oss att retorik inte bara är konsten att tala utan ”att nå fram med sitt buskap till en bestämd mottagare på rätt sätt” – ganska rakt och enkelt uttryckt dvs. det som sänds ut av avsändaren och hur det uppfattas av mottagaren.

Med den definitionen förstår man att retorik förekommer i en mängd olika sammanhang dvs. all kommunikation mellan oss människor och att det därför är en viktig kundkap att behärska bra.

Det finns ju en mängd situationer – både stora som små – där det är viktigt att kunna föra ut sitt budskap på rätt sätt, att kunna övertyga, att bli förstådd, kunna förhandla osv.

Ofta handlar det om att tala inför en grupp men det kan också handla om kommunikation mellan två individer t.ex. mellan förälder och ett barn osv.

Som student kommer du att tala inför dina klasskamrater, vid jobbsökande behöver du kunna tala övertygande, vid presentation av affärsidéer osv. Du kanske ska hålla tal på ett bröllop eller när någon fyller jämna år, tala på en bolagsstämma, på ett föreningsmöte osv.

Den här förmågan är kanske inte direkt medfödd men vissa personer har ändå en förmåga att få folk att lyssna på dem och övertyga.

Men för alla oss andra som inte har fått den förmågan och eftersom det är en väldigt värdefull förmåga att kunna tala medryckande så att folk lyssnar och övertyga så anser jag att det är något de flesta borde utbilda sig i att bli bättre på – det kan göra stor skillnad i deras liv, i relationen till andra, i deras karriär osv.

Jag vill här tipsa om ett utbildningsföretag som specialiserat sig på att utbilda i just retorik och även presentationsteknik då de går lite hand i hand. Det är Retorikutbildning.se som har kurser i retorik på ett flertal orter i Sverige bl.a. Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Västerås, Karlstad, Luleå, Umeå. (Här kan du se vilka datum de håller ”öppna utbildningar” på resp. ort.) T.ex. retorik Stockholm 1-3 dec 2014, 2-4 feb 2015 osv.

De skräddarsyr också utbildningar för företag som kanske har speciella behov. De erbjuder också kortare utbildningar som kan hållas i samband med att företaget har en konferens.

24 Nov 2014