Natur & Miljö

RSS

Farligt avfall – Vägen till återvinning

27 Mar 2013

Med farligt avfall menas de produkter som innehåller ämnen som är speciellt farliga för miljön. De kan även vara farliga för människor genom att de kan ge frätskador eller att de är giftiga. Genom att lämna in detta avfall till återvinningsstationer kan det behandlas på ett sätt som gör de oskadliga för miljön. Exempel på [...]