Farligt avfall – Vägen till återvinning

Med farligt avfall menas de produkter som innehåller ämnen som är speciellt farliga för miljön. De kan även vara farliga för människor genom att de kan ge frätskador eller att de är giftiga. Genom att lämna in detta avfall till återvinningsstationer kan det behandlas på ett sätt som gör de oskadliga för miljön.

Exempel på farligt kemiskt avfall

Den vanligaste produkten, som privatpersoner lämnar in, är färgburkar. Oavsett hur mycket man skrapar ur färgresterna finns det alltid en del kvar. Därför ska man alltid ta för vana att lämna in dessa som farligt avfall. Efter färgburkar kommer kemikalier som lösningsmedel och starka syror till t.ex. bilar och båtar. Även en del lim kan innehålla farliga ämnen vilket många privatpersoner inte tänker på när de slänger limresterna i hushållssoporna.

Så tas det hand om

Ett av de företag som kan behandla farligt avfall, gällande kemikalier, är SAKAB. När de får in dessa behandlas det på olika sätt beroende på vad avfallet består av. Ibland räcker det med att behandla med mikroorganismer medan andra blandas upp med andra ämnen för att giftet ska neutraliseras. Ytterligare vissa kemikalier går att bränna upp under kontrollerande former.

Be om hjälp

De som är osäkra på vad som klassas som kemiskt farligt avfall kan välja två lösningar. Det ena är att ta med sig samtliga burkar som möjligtvis kan klassas som miljöfarligt och låta personal på återvinningscentralen avgöra. Det finns alltid utbildad personal vars uppgift är att guida och lära ut kunskap om återvinning för att vi ska bli ännu bättre i Sverige på detta.

Det andra sättet är enklare men något dyrare. Det finns nämligen privata sopföretag som kommer och hämtar sopor oavsett om det handlar om kemiska rester eller trädgårdsavfall. Den stora fördelen med dessa företag är att de har stor kunskap i hur allt ska sorteras. Det finns de företag som jobbar med avfallshantering i Stockholm som har en återvinningsprocent på ca 95% av allt de hämtar. Med andra ord är det inte bara bekvämt att anlita dessa – det är miljömässigt också.

27 Mar 2013