Läsa upp betyg på komvux

Komvux står för "Kommunal Vuxenutbildning" och innefattar utbildningen för vuxna motsvarande svensk gymnasieskola samt grundskola. För några år sedan nyttjades Komvux flitigast av studenter som ville läsa upp sina betyg och förbättra sitt gymnasiesnitt, en möjlighet som numera begränsats.

Tidigare kunde vem som helst läsa valfri kurs på Komvux. Om man erhöll ett bättre betyg i kursen än man ursprungligen hade kunde man tillgodogöra sig resultat. Därefter sökte man till högskolan och konkurrerade i samma grupp som elever som inte läst upp sina betyg. Det som har förändrats är huvudsakligen två saker:

  • Man har skapat olika urvalsgrupper
  • Man gör skillnad på att utbyteskomplettera och att tilläggskomplettera

Urvalsgrupper

Numera kategoriserar man alla sökande till högskolan i olika urvalsgrupper. De med betyg direkt från gymnasiet konkurrerar med varandra och de som kompletterat sina betyg konkurrerar för sig. Det finns i huvudsak 4 olika urvalsgrupper baserade på olika typer av betyg:

  • Grupp1 - Direktgruppen
  • Grupp2 - Kompletteringsgruppen
  • Grupp3 - Internationella gruppen
  • Grupp4 - Folkhögskolegruppen

Utöver detta finns även en separat urvalsgrupp för de som söker in med ett resultat från högskoleprovet. Läs mer om urvalsgrupper.

Utbyteskomplettera respektive tilläggskomplettera

Att utbyteskomplettera innebär att man läser upp ett betyg i en kurs som man redan läst; man byter alltså ut ett betyg mot ett man redan erhållit. Tilläggskomplettera innebär att man läser en kurs som man inte tidigare läst.

På Komvux finns inte längre möjligheten att läsa kurser för att utbyteskomplettera. Om man vill förbättra sitt betyg får man läsa kursen på egen hand och därefter göra en prövning. En prövning kostar i regel 500 kr. Det är fortfarande möjligt att tilläggskomplettera och detta är gratis. Oavsett om man utbyteskompletterar eller tilläggskompletterar hamnar man i urvalsgrupp 2 - kompletteringsgruppen. Kort sagt gynnas numera de som gick ut gymnasiet med bra betyg.

Komvux kontaktar man lättast via sin kommuns hemsida. Här kan du läsa mer om att läsa upp betyg.

16 Jan 2012