En femtedel underkända i nationella provet i matematik

Våren 2011 fick 19,3 % av niondeklassarna underkänt i det nationella provet i matematik. Det är den sämsta noteringen sen 2003 och det överlägset sämsta resultatet bland alla nationella prov i grundskolans avslutande år.

I svenska fick 97,3 % godkänt eller bättre. I engelska fick 96,7 % minst godkänt och i det nyligen införda nationella provet i naturvetenskap presterade 89,7 % av eleverna godkänt eller bättre. Matematik var alltså det ämne där eleverna i särklass presterade sämst.

"Dåliga matematikresultat är dåliga nyheter både för enskilda elever och för Sverige som kunskapsnation", kommenterar Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Samtidigt som den här bottennoteringen kommer rapporter om att elever som är extra begåvade inom matematik ofta får för lite stimulans. När de är färdiga får de sitta och rulla tummarna, istället för att ge sig in på nya svårare utmaningar. Att säga att svenska elevers matematikkunskaper drastiskt försämras kan således möjligen vara ett förhastat uttalande...

Problemet ligger sannolikt i att lärarna inte har möjlighet eller tid att se till varje elevs enskilda behov. Om man har en klass på drygt 30 elever vars kunskapsnivå fyller hela spektret är det lätt hänt att just en femtedel får IG samt att toppeleverna känner sig understimulerade.

Matte-intensiven erbjuder vi mattehjälp i form av kurser där vi är två lärare på varje grupp om ca 12-15 elever. Här ges en helt annan möjlighet att se till varje elevs enskilda behov, och hjälpa denna individuellt och på rätt sätt.

Skolverket har nu förslagit en stor satsning på vidareutbildning av matematiklärare. Målet är att lärarna ska lära sig mer om didaktik, alltså hur man lär ut på bästa sätt. Satsningen är behövd men det finns en fallgrop.

Om man har som mål att göra den kollektiva undervisning så bra som möjligt kommer man inte komma ifrån det faktum att eleverna befinner sig på olika nivåer. Att enbart fokusera på klassen kommer att konvergera elevernas kunskapsnivå till ett medelvärde. Det som behövs är att hjälp varje elev individuellt. Först då kan man hjälpa den femtedel elever att klara proven samtidigt som man ger toppeleverna möjligheter till fortsatt utveckling.

11 Jan 2012