Anmälan till högskoleprovet

högskoleprovetHögskoleprovet skrivs varje år av många tusen personer som planerar studera. Man kan skriva högskoleprovet två gånger årligen, en gång på hösten och en gång på våren. Det är dock viktigt att komma ihåg att anmäla sig i god tid, sista anmälningsdatum till högskoleprovet är nämligen ca 6 veckor innan själva provtillfället. Exempelvis skrivs höstprovet 2011 den 29 oktober, men sista anmälningsdagen är redan den 15 september. Vårprovet 2012 skrivs den 31 mars, sista anmälningsdag är 15 februari.

Hur anmäler man sig då till högskoleprovet? Först ska anmälningsavgiften, som ligger på 350 kronor, betalas in till den provort man ska skriva provet på. Provorterna är utspridda över hela Sverige, men i mer glesbebyggda län kan det hända att man behöver ta sig en bit till närmaste provort. Om det visar sig att man anmält sig till fel provort eller av någon anledning behöver byta kan man begära detta även efter gjord anmälan, dock får man betala en ny anmälningsavgift om byte av provort sker efter sista anmälningsdag.

Det absolut enklaste sättet att betala anmälningsavgiften på är via internet. Innan du betalar och anmäler dig är det dock alltid bäst att du försäkrar dig om att du verkligen kommer kunna skriva högskoleprovet på utsatt datum, då anmälningsavgiften inte återbetalas om du av någon anledning ångrar dig eller uteblir från provet.

Efter att du anmält dig är det bara att vänta på kallelsen, som kommer ca en vecka innan du ska skriva högskoleprovet. Kallelsen innehåller all nödvändig information, bland annat uppgifter om exakt var just du ska skriva. Sedan gäller det bara att skärpa hjärnan och skriva bra på högskoleprovet!

28 Apr 2011